Mullistavaa

ilmanvaihtoa

KONEELLINEN ILMANVAIHTO TUO ENERGIANSÄÄSTÖJÄ

TopAir-huippuimuri on energiatehokas ja hallittu ilmanvaihtoratkaisu kerrostaloon, jossa ilmanvaihto-järjestelmänä on koneellinen poistoilmanvaihto. TopAir eroaa muista huippuimureista, koska vanhanaikaisen kello-ohjauksen sijasta se käyttää modernia anturiteknologiaa, joka reagoi käyttöasteen muutoksiin asunnoissa ja tehostaa ilmanvaihtoa tarvittaessa. TopAir-huippuimuri poistaa ilmaa tarpeen mukaan ja näin ehkäisee turhaa lämmitysenergian kulutusta. Lämmitysenergiaa ei poistu enää sisäilmasta turhaan. Elinkaarensa aikana TopAir tuottaa säästöä useita kymmeniätuhansia euroja.

Lämmitysenergiakustannussäästöjen lisäksi TopAir-huippuimuri parantaa huoneiston sisäilmanlaatua. Vedontunne katoaa, kun ilmaa ei poisteta tarpeettomasti. Lisäksi asunnon ilmankosteus optimoituu vuodenaikojen mukaan. Kotona ei tarvitse enää palella. Samalla uusi teknologia kehittää kiinteistön elinkaaren laatua. Asunnon arvo nousee investoitaessa rakennukseen. Huippuimuri on käyntiääneltään erittäin hiljainen, ja ilmanvaihdon olemassaoloa ei enää edes huomaa.

 

Ilmanvaihdon saneeraus tuo säästöjä, lisää asumismukavuutta ja on ekologinen ratkaisu!

 

SÄÄSTÖÄ KIINTEISTÖNOMISTAJILLE,

LAATUA ASUKKAILLE

TopAir -huippuimuri voidaan asentaa saneerattaviin kerrostalokohteisiin, joissa ilmanvaihtona on koneellinen ilmanvaihto. Tavoitteena on vähentää kiinteistön energiankulutusta merkittävästi. Energiatehokkuus tarkoittaa myös vastuullisuutta, koska lämmityksestä syntyy paljon päästöjä. TopAir -huippuimuri sopii investoinniksi niin vuokrataloyhtiöille, opiskelija-asuntosäätiöille kuin yksityisille asunto-osakeyhtiöillekin.

 

Kerrostaloasukas

TopAir on kehitetty parantamaan kiinteistön asumismukavuutta.

 

Ilmanvaihtojärjestelmä hiljenee merkittävästi, sillä TopAir on hiljaisempi, kuin perinteiset poistoilmapuhaltimet.

 

Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla ehkäistään aiheetonta vedon tunnetta ja hillitään sisäilman laatua heikentäviä pitoisuuksia, esim. ruuanlaitosta aiheutuvien hajujen leviämistä.

Isännöitsijä /

Kiinteistön omistaja

TopAir tarjoaa edullisen tavan laittaa ilmanvaihto kerralla kuntoon ja tuottaa samalla energiansäästöä kiinteistölle. Energiansäästön vuoksi kiinteistö on kannattavampi ja kiinteistön elinkaari pidentyy, kun ilmanvaihto nykyaikaistetaan. Säästön lisäksi myös asukkaat ovat tyytyväisempiä asumiseen.

 

TopAir:n etähallittavuuden vuoksi se on huoleton ja vähentää kiinteistöstä vastaavan työtä. Järjestelmä tuottaa myös selkeät raportit, joiden avulla säästön voi todentaa. TopAir ilmanvaihtojärjestelmän ekologisuus vastaa tämän päivän arvoja.

 

TopAir vaihdetaan ilman pitkiä käyttökatkoja tai muita asumista häiritseviä toimenpiteitä.

 

LVI-ammattilainen

TopAir tarjoaa LVI-alan ammattilaisille ratkaisun modernisoida keskitetyn poiston kohteita. Ilmanvaihtojärjestelmän etäohjattavuuden ansiosta sen huolto sekä vian todentaminen on vaivatonta ja vikatilanteisiin reagoiminen nopeaa. TopAir ilmoittaa kaikista normaaleista poikkeavista arvoista.

 

TopAir:n asentaminen on kätevää, koska se toimitetaan käyttövalmiina (plug and play). Kohteeseen räätälöidään aina sopiva tuotekokonaisuus.

 

Tarjoamme luotettavan ja joustavan yhteistyökumppanuuden sekä adaptoituvat tuotteet muuntuville markkinoille. Kehitämme innovaatioita, jotka kulkevat LVISA-tekniikan aallonharjalla.

Kerrostalo kohteemme

Rakennettu vuonna 1997.

Huoneistojen pinta-alat 38m2 - 79,5m2.

Kaksi porrasta.

Kolme ja kuusi kerrosta, joissa 10 ja 33 huoneistoa.

TopAir -ilmanpoistopuhaltimen tuottama säästö kiinteistölle

4 050 € vuodessa.

Oheinen kaavio esittää, kuinka TopAir -ilmanpoistopuhaltimen säästöt syntyvät. 

Säästö muodostuu lämmitysenergiasta ja sähköstä. Sähkön säästöä saadaan vaihtamalla perinteinen poistopuhallin uuteen EC-puhaltimeen ja liittämällä siihen äly, joka tarpeenmukaistaa ilmanpoiston.

Täältä löydät yleisimpiä TopAir -ilmanpoistopuhaltimeen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

 

REFERENSSIT

TopAir -älypuhaltimet tuottavat energiansäästöä jo mm. seuraavissa kaupungeissa

 • Rovaniemi

 • Äänekoski

 • Jyväskylä

 • Mikkeli

 • Lappeenranta

 • Nokia

 • Turku

 • Salo

 • Espoo

 • Helsinki

 • Porvoo

 

Lue kuinka TopAir ja Leanheat tuovat yhdessä lisäsäästöjä.

MITÄ TARKOITTAA ILMANVAIHTO?

Ilmanvaihto tarkoittaa sisätilojen sisäilman vaihtamista raittiimpaan ilmaan. Likainen sisäilma johdetaan poistoilmakanaviston kautta rakennuksen katolle. Tämä aiheuttaa sisätilaan alipaineen, joka pyritään täyttämään raittiilla tuloilmalla. Puhdas sisäilma johdetaan huoneistoon joko tuloilmaventtiileistä, raitisilmaventtiileistä, raitisilmaikkunoista tai niiden puuttuessa hallitsemattomasti rakennuksen vaipan läpi. Ilmatilavuuden tulee vaihtua asunnoissa vähintään 0,5 krt/h.

Ilmanvaihto voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, jotka ovat painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen poisto sekä koneellinen tulo ja poisto.

 

Koneellinen poisto

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa kokoojakanavassa on poistopuhallin, jonka kautta ilmaa ohjataan asunnoista rakennuksen katolle. Raitisilma tulee koneellisessa poistoilmanvaihdossa joko raitisilmaventtiilien kautta asuntoon tai tunkeutuu rakennuksen tiivisteiden välistä. Koneellinen poisto oli suosituin ilmanvaihtotapa 1960-2000-luvuilla. Poistoilmapuhallin toimii usein kahdella nopeudella ja kello-ohjatusti. Tämä tarkoittaa, että ajastimella ohjaten puhallin käy joko puoli- tai täysteholla riippuen rakennuksen arvioidusta käyttöasteesta.

 

Painovoimainen poisto

Painovoimainen ilmanvaihto rakennettiin erityisesti ennen 1960-lukua valmistuneisiin rakennuksiin. Painovoimaisessa poistoilmanvaihdossa ilma vaihtuu ilman puhallinta lämpötilaerojen ja tuulen vaikutuksen seurauksena. Raitisilma tulee asuntoihin syntyvän alipaineen vuoksi samalla tavalla kuin koneellisessa poistoilmanvaihdossakin. Painovoimainen ilmanvaihto on riippuvainen sääolosuhteista. Talvella painovoimaisella poistolla on taipumus toimia liian tehokkaasti, ja kesällä matalapaineella se ei toimi lainkaan.

 

Keskitetty tulo ja poisto

Keskitetyssä tulo- ja poistojärjestelmässä ilmanvaihtokone asennetaan esimerkiksi vesikatolle. Kone hoitaa sekä tulo- että poistoilmanvaihdon. Useimmissa ilmanvaihtokoneissa on lämmöntalteenotto (LTO), jolla saadaan talteen poistoilman sisältämä lämmitysenergia. Jos lämmöntalteenotolla ei saada ilmaa lämmitettyä tarpeeksi, jälkilämmityspatteri nostaa ilman lämpötilan riittäväksi, jotta vedon tunnetta ei synny.

 
MIKSI ILMANVAIHTOON KANNATTAA KIINNITTÄÄ HUOMIOTA?

Ilmanvaihto on merkittävin yksittäinen tekijä, joka vastaa asuntojen sisäilmanlaadusta. Riittämätön ilmanvaihto aiheuttaa tunkkaisuuden tuntua. Ilmanvaihtoon liitetään myös vedontunne, sekä varsinkin talviaikaan liian pieni ilmankosteus, joka tekee ilmasta kuivantuntuista. Osa nykyisistä sisäilmahaasteista saadaan korjattua ilmanvaihdon saneerauksella ja ilmanlaadun mittauksella.

Ilmanvaihto on yksi kiinteistön suurimmista energiankuluttajista. Koneellinen poistoilmanvaihto kattaa noin 35 % kaikesta rakennuksen kuluttamasta lämmitysenergiasta. Energiankulutusta voidaan vähentää muun muassa tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla.

KUMPPANIMME

Leanheat Oy

Yhteistyökumppani

IoT- ja AI-ratkaisut

Alueet:

 • Koko Suomi

Cervi Talotekniikka Oy

Jälleenmyynti,

asennus ja huolto

Alueet:

 • Uusimaa

 • Varsinais-Suomi

 • Pirkanmaa

 • Kanta-Häme

 • Päijät-Häme

noetta-logo-2017.png

Noetta Oy

Jälleenmyynti,

asennus ja huolto

Alueet:

 • Oulu

 • Koillismaa

 

YHTEYSTIEDOT

ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy on mikkeliläinen vuonna 1977 perustettu LVIS-automaatio alalla toimiva yritys. Toimimme koko Itä-Suomen alueella tarjoten vaativia LVISA-palveluita, asennuksia, laitteita, huoltoja sekä suunnittelua. TopAir ilmanvaihtojärjestelmän jälleenmyyntikanavat kattavat koko Suomen.

Aki Pohjalainen

Toimitusjohtaja

aki.pohjalainen@entos.fi

Sami Savolainen

Tuotantopäällikkö

sami.savolainen@entos.fi

Postiosoite:

Jääkäritie 9

50150 Mikkeli

toptuki@entos.fi / 010 321 7530

info@entos.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous