Etäohjattava ja -huollettava

Moderni anturiteknologia

Kellonajasta riippumaton, tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tasaisempi sisälämpötila

Hiljaisempi ilmanpoiston ääni

Energiansäästö

Hallittu ilmanvaihto TopAir -älypuhaltimella tuo säästöjä kiinteistöjen lämmityskustannuksiin