Q & A

Onko tuote energiataloudellinen, tuoko se energiansäästöä?

Energiahyödyn talolle tuo tarpeenmukainen ilmanpoisto antureiden mittauksen mukaisesti.

Tuleeko jokaiseen huoneeseen anturit?

Anturit sijaitsevat poistokoneessa, katolla. Huoneistoihin antureita ei asenneta erikseen.

Muuttuuko huoneiden ilmanlaatu epätasapainokseksi?

Poistoilmanvaihdon toiminta pysyy edelleen samanlaisena kuin se on ollutkin.

TopAir eroaa perinteisestä ilmanpoistolaitteesta toimimalla älykkäiden antureiden kautta. Aktiivinen ilmamäärän mittaus pitää ilmanvaihdon tarkkana.

Muutetaanko ilmamääriä talossa?

Ilmamäärät ovat talon alkuperäisien suunnitelmien mukaisia.

Koneen puoli- ja täysitehot pysyvät ennallaan.

Kuinka prosessi etenee?

1. Kartoitetaan puhaltimien koko

2. Toimitetaan oikean kokoiset TopAir-koneet

3. Asennus, kytkentä ja viritys tapahtuvat samana päivänä

4. Seuranta 24 kuukautta, jonka jälkeen mahdollisuus 36 kuukauden takuulaajennukseen huoltosopimuksen kautta.

Mitä takuuseen kuuluu?

24 kuukauden takuuajan vakio-ominaisuuksia ovat etävalvonta, toimintavirhe ilmoitukset, toiminnan seuranta ja tilastollinen seuranta.